Kansen van Augmented Reality in de tuinbouw: van tablet naar AR-Bril

Kansen van Augmented Reality in de tuinbouw: van tablet naar AR-Bril

Arbeid is één van de grootste uitdagingen in de tuinbouw. De kostprijs van veel tuinbouwbedrijven bestaat uit meer dan 25% uit arbeidskosten. Er wordt veel gebruik gemaakt van tijdelijke medewerkers en personeel met tuinbouwkennis is steeds moeilijker te vinden. Robotisering wordt daarom vaak gezien als een veelbelovende oplossing.

Het robotiseren van complexere taken is echter lastig en vergt een lange adem. De ontwikkelingen gaan razendsnel, maar mensen blijven vooralsnog onmisbaar. Met behulp van toegevoegde realiteit (Engels: Augmented Reality of AR) hoeven deze mensen niet per se ervaren mensen met groene vingers te zijn….

Ik denk dat dit een van de grootste voordelen van AR is. Maar er is meer. Aan de hand van de 7 praktische voordelen van Augmented Reality uit mijn vorige blog ga ik nu dieper in op mogelijkheden in de tuinbouw.

AR maakt de tuinbouw slimmer en efficiënter

Augmented Reality (AR) is een live beeld van de werkelijkheid waaraan digitale informatie wordt toegevoegd, bijvoorbeeld in een smartphone, tablet of slimme bril (zie vorige blog). AR biedt prachtige mogelijkheden om de tuinbouw nog slimmer en efficiënter te maken. Ik vind het vooral mooi dat deze technologie de ervaring van de gebruiker centraal zet. Daarmee kan het de interactie tussen mens en technologie echt op een hoger niveau brengen.

De mogelijke toepassingen daarvan in de tuinbouw zijn legio. Een aantal voorbeelden ter inspiratie:

1. Het onzichtbare zichtbaar maken

AR kan data uit sensoren, machines en bedrijfsmanagementsystemen plaats- of zelfs plantspecifiek visualiseren. In een kas of op het veld kunnen zo bijvoorbeeld klimaat, bodemvocht, gewasgroei of de historische ziektedruk zichtbaar gemaakt worden. Daarmee kan je vervolgens planten plaatsspecifiek behandelen, bijvoorbeeld door heel gericht te spuiten of te bemesten. Ook kunnen inspecties risicogebaseerd plaatsvinden, bijvoorbeeld op plekken met afwijkende luchtvochtigheid of temperatuur. Het onderstaande (fictieve) AR-beeld laat zien hoe dat zou kunnen werken.

AUGMENTED REALITY

Fictief AR-beeld door Marno Groenhof en Joury Mariman, Minor Smart Industry, Hogeschool Arnhem Nijmegen

2. Begeleid en handsfree werken

AR maakt het mogelijk specifieke tuinbouwkennis te automatiseren en vervolgens medewerkers stap voor stap bij de hand te nemen in hun werkzaamheden. Zo zou je de indeling op een Deense kar kunnen projecteren of de optimale route voor het rapen van een order kunnen weergeven. Ook kunnen handsfree inspecties worden uitgevoerd, waarbij een AR-app de te inspecteren planten aanwijst en de specifieke partijdata en inspectiecriteria laat zien. De medewerker kan vervolgens met stemherkenning de ontbrekende informatie invullen en foto’s toevoegen. Een mooi voorbeeld hiervan is deze kwaliteitsinspectie van asperges met een slimme AR-bril.

3. Toevoegen van intelligentie

Door Machine Learning toe te voegen kan het beeld automatisch worden geanalyseerd, zodat bijvoorbeeld de AR-app ziekten herkent, de rijpheid beoordeelt en de kwaliteitssortering bepaalt. Seizoenmedewerkers kunnen zo werkzaamheden uitvoeren waar nu medewerkers met tuinbouwkennis voor nodig zijn. Bijvoorbeeld het op maat sorteren van planten voor een specifieke order of het scouten van plantziekten. Zoals in deze app van PlantVillage en Google voor cassaveteelt in Afrika.

4. Anticiperen door simuleren

Wie AR koppelt met gewasgroeimodellen, kan de verwachte groei laten zien, bijvoorbeeld bij verschillende belichting of klimaatomstandigheden. Met slimme kwaliteitsalgoritmes zou je ook de houdbaarheid bij verschillende temperaturen kunnen simuleren. Dit maakt proactief teelt- en kwaliteitsmanagement mogelijk. Ook voor training is dit ideaal.

5. Planten in een andere omgeving plaatsen

Met AR kan je een kas of perceel inmeten om zo de ruimteplanning te verbeteren. Een hele andere toepassing hiervan is het virtueel inrichten van een huiskamer, kantoor of tuin, rekening houdend met de optimale omstandigheden van planten.

6. Laat een expert of klanten meekijken

Veelbelovend is het meekijken via internet bijvoorbeeld voor teeltadvies. De expert ziet dan realtime hetzelfde beeld als de medewerker in de kas of op het veld en kan zo nauwkeurig aanwijzingen geven. AR biedt hiermee ook kansen om klanten en consumenten veel eerder in de keten te betrekken. Bijvoorbeeld door in AR Experience Centers feedback te vragen op nieuwe rassen of met AR-apps beter inzicht te krijgen in consumentengedrag.

7. Afstandsbediening voor je kwekerij

AR kan worden gekoppeld aan bijvoorbeeld teeltsystemen voor klimaat, irrigatie, ventilatie of belichting. Op die manier kun je met AR niet alleen beter signaleren dat er een probleem is, maar het ook direct verhelpen. In deze proefopstelling kan bijvoorbeeld met AR de LED-verlichting worden bediend.

En zo kan ik nog wel even doorgaan…

AR komt nooit alleen…

De kracht van veel AR-toepassingen ligt in de combinatie van verschillende technologieën. Zoals geautomatiseerde beeldanalyse met Machine Learning, integratie van data uit verschillende bronnen en mobiele toepassingen. AR voegt daarbij vooral de visuele gebruikersinteractie met de werkelijke omgeving toe. De andere onderdelen moeten dan natuurlijk wel aanwezig zijn. Een AR-toepassing voor het herkennen van specifieke plantziekten staat of valt bijvoorbeeld met betrouwbare Machine Learning algoritmes. En voor veel AR-toepassingen is de integratie met kwekerijautomatisering en ERP doorslaggevend.

De toekomst is er sneller dan u denkt

AR lijkt soms futuristisch en verschillende toepassingen zijn nog in een experimentele fase. Zo zijn veel 3D-brillen zijn nog te lomp en te duur, wat een drempel is voor grootschalig gebruik. Bij smartphone en tablet toepassingen is die drempel echter veel lager. Daarmee is er ook veel laaghangend fruit dat op korte termijn al veel voordelen kan opleveren. Ik hoop dat deze blog u inspiratie geeft om te ontdekken welke oplossingen dat voor uw bedrijf kunnen zijn. Wij denken graag met u mee om deze verder te verkennen!

Martin Jensen Agriware HD

Samen komen we verder
Let's connect!

120+

Professionals bij Mprise

#1 Software

Geavanceerd platform

15 jaar

Van expertise in de tuinbouw